โครงการเพื่อความยั่งยืนของเรา

ผู้บุกเบิกกับวิสัยทัศน์แห่งความรับผิดชอบ

Bye bye plastic straws Club Med

บอกลาพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

Eco constructions at Club Med

อนุรักษ์ธรรมชาติทุกที่ที่เราดำเนินงาน

Club Med is Green Globe certified

การรับรอง GREEN GLOBE CERTIFIED

Reducing water waste at Club Med

เฝ้าตรวจสอบการใช้น้ำ

Club Med protects biodiversity

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ค้นพบรีสอร์ตของเรา

เผื่อแผ่ความรักษ์โลกผ่านการสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

Sustainable organic food at Club Med

ผักออร์แกนิกในพื้นที่จากสวนสู่ส้อม

Club Med biodiversity staff

G.O. ของคลับเมดกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Club Med Turtle sanctuary

อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลของเรา

Club Med ecological walks

เดินชมธรรมชาติเพื่อศึกษาชีวิตสัตว์ป่า

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

Club Med volunteers educating local communities

ให้ความรู้และสร้างความสุขให้กับชุมชนท้องถิ่น

Local employment at Club Med

การสร้างผู้มีความสามารถในท้องถิ่น

เฉลิมฉลองความยั่งยืนในแบบของเรา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลับเมด

รีสอร์ตยอดนิยม