คลังข่าว คลับเมด

ต้อนรับสู่ คลังข่าว คลับเมด

ค้นหาข่าวล่าสุด ช่าวประชาสัมพันธ์ Factsheet รวมถึง การขอขอเข้าพักสำหรับสื่อมวลชน และข้อมูลผู้ติดต่อ

ขอต้อนรับสู่ คลังข่าวคลับเมด ประเทศไทย ในหน้าเว็บไซต์นี้จะเป็นคลังข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งข่าวสารล่าสุด และข้อมูลเกี่ยวกับคลับเมด รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับรีสอร์ต (Factsheet) ข่าวเด่น และผู้ติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

ผู้ติดต่อด้านสื่อมวลชน

ชุติภรณ์ (ต่าย) ชัยธชวงค์
ผู้จัดการด้านแบรนด์ และการสื่อสาร ประจำประเทศไทย และตลาดเกิดใหม่

คลับเมดประเทศไทย
ยูนิต TNA06 ชั้น 24 อาคาร A เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310

☎ +66 (0) 2001 8599
✉ chutiporn.chaitachawong@clubmed.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คลังสื่อ