9 จุดเช็คอิน เมืองเก่าภูเก็ต เดินชิลล์ชมตึกคลาสสิค

สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมและเสน่ห์เมืองเก่าภูเก็ต

ถนนคนเดินตลาดใหญ่ภูเก็ต

ถนนคนเดินตลาดใหญ่ภูเก็ต

Phuket Street Art

ผนังมีชีวิต หรือ Phuket Street Art

ตึกใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ภูเก็ต

ตึกใหญ่ธนาคารกสิกรไทยภูเก็ต

ฉิ่มแจ้ววอคกิ้งสตรีท

ฉิ่มแจ้ววอคกิ้งสตรีท

ค้นพบรีสอร์ตของเรา

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

ร้านโกซ้ง ฅนโบราณ

ร้านโกซ้ง ฅนโบราณ

พิธภัณฑ์เพอรานากัน

พิธภัณฑ์เพอรานากัน

าเฟ่หนังสือ 2521

คาเฟ่หนัง(สือ) ๒๕๒๑

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลับเมด

รีสอร์ตยอดนิยม